אמא

 • 1
  מחרוזת הנה היא
 • 2
  מחרוזת מברוק עלק
 • 3
  אמא - עם ג'ולר
 • 4
  באלוהים
 • 5
  מחרוזת חביבי יעני
 • 6
  מחרוזת סובל אני