אל תלכי (1994)

 • 1
  אל נא תלכי
 • 2
  כל הלילה
 • 3
  בודדה בעולם
 • 4
  כסף וזהב
 • 5
  אמא טובה
 • 6
  אל תתייאש אדם
 • 7
  אמן
 • 8
  ילדתי
 • 9
  תפילה
 • 10
  תנו כוסות של יין
 • 11
  לערוסה
 • 12
  הבדידות
 • 13
  איך נדלקתי