אל המקורות (1982)

 • 1
  ירושלים עיר מהוללה (מוואל) - נעימת חג'אז לאקביר -חג'אז
 • 2
  יום ליבשה (מוואל)- נעימת סחלי - נהוונד
 • 3
  תשבי צור לבבי - נעימת סחלי - נהוונד
 • 4
  יפה נוף (מוואל) - נעימת זרקא
 • 5
  אוחיל יום יום אשתאה - נעימת סיכא -קורד
 • 6
  שישו וצהלו (מוואל) -נעימת סיכא
 • 7
  ידידי השכחת (מוואל) - ניעמת עירק - ביאת
 • 8
  אסירי תקווה - נעימת סיכא - סיגא