אל בעוניי הבט (1996)

 • 1
  אל בעוניי הבט
 • 2
  מול אלי וגודלו
 • 3
  אלי יה אלי
 • 4
  אל לחובי סלח
 • 5
  אל חובי סלח
 • 6
  יפרח וירבה
 • 7
  יה רופאי הודו
 • 8
  גואל יבוא