איומתי (1989)

 • 1
  איומתי
 • 2
  יושב בכסא הוד
 • 3
  רחמן
 • 4
  הוה מעי יבדלי
 • 5
  אם ננעלו
 • 6
  אכדר כדרי
 • 7
  אליף אלפת
 • 8
  צביה כאור הנר