איומה בהר המור (1982)

 • 1
  חביבי
 • 2
  ונאביא
 • 3
  אלא גמר גמר
 • 4
  באיסם אלה
 • 5
  איילת אהבים
 • 6
  איומה בהר המור
 • 7
  יום אזכרה חטאי
 • 8
  אסאלק יא עווהג'י