אטרף יווני (2001)

 • 1
  מחרוזת וילבו
 • 2
  מטאניוני
 • 3
  אפדו אוראנו
 • 4
  מחרוזת זבקיקו
 • 5
  ארכי כפינלה
 • 6
  מחרוזת טוקסרה
 • 7
  מחרוזת פרלילה
 • 8
  מחרוזת ציפטטלי
 • 9
  מחרוזת זבקיקו
 • 10
  אקו פרלילה
 • 11
  דואט (ארגיגיס / בעוז טביב)