אור דוד (1989)

 • 1
  תורה תמימה
 • 2
  אנא מחל נא
 • 3
  אור דוד
 • 4
  על משכבי בלילות
 • 5
  שומר ישראל
 • 6
  איזה לילה
 • 7
  גואל גואל
 • 8
  שר ומנגן
 • 9
  לאור החיים