אוסף שירי זהב

 • 1
  כרחם אבל על בנים
 • 2
  כיסופי גאולה
 • 3
  לחזור בתשובה
 • 4
  פתח שערי שמיים
 • 5
  פעמי גאולה
 • 6
  הוי אלוקיי
 • 7
  מן האושר בא האור
 • 8
  דרך המוסר
 • 9
  אדון עולם
 • 10
  רוצה לחיות
 • 11
  נשמח ונגיל
 • 12
  פסיעה אל האושר
 • 13
  התורה עץ החיים היא
 • 14
  יודוך רעיוני