אוסף שירי הקודש 3 (1997)

 • 1
  לנר ולבשמים
 • 2
  אב שמעון
 • 3
  שימני + עת רצון
 • 4
  אסאלך יא עוהג'י
 • 5
  זאהי אלשפאת
 • 6
  לפלח הרימון
 • 7
  אליה
 • 8
  אתחיל שבח אל חי
 • 9
  אני אשאל
 • 10
  הללויה
 • 11
  איילת אהבים
 • 12
  שובי כלילת הוד