אוסף שירי הקודש 2 (1997)

 • 1
  מחרוזת סעי יונה
 • 2
  מחרוזת ראיתי בחלום
 • 3
  שכינה בצל כנפי
 • 4
  מחרוזת סלי גלבי
 • 5
  יא מחיג'ה
 • 6
  שרד מנאמי
 • 7
  מי נשקני
 • 8
  אזכיר שבח צורי
 • 9
  אדון הכל
 • 10
  הללי נפש בחורה