אוסף – חלק א' (1995)

 • 1
  זאפה לכלה
 • 2
  דעסה במחרוזת
 • 3
  מי נשקני
 • 4
  בילה ינאס
 • 5
  כילי נסאני
 • 6
  בדעת אל גול
 • 7
  שובי כלילת הוד
 • 8
  קבלת חתן וכלה
 • 9
  אתחיל שבח אל חי