אודה לך אל חי (2006)

 • 1
  אודה לך
 • 2
  בעיר תימן
 • 3
  יגדל אלוקים
 • 4
  שור דודי
 • 5
  אם נסגרו
 • 6
  שאלי יפהפיה
 • 7
  אם ננעלו
 • 8
  חתן תנה הכוס
 • 9
  עין ולב
 • 10
  אלוקים אשאלה