אהבת תימן (1979)

 • 1
  לבבי יחשקה
 • 2
  ואחין מן גלבי
 • 3
  ילבינת ילכיזרנה
 • 4
  יריח ילי דיהיבי
 • 5
  מה לך ילדה
 • 6
  כוחה של אהבה
 • 7
  יא דמע עייני
 • 8
  בניד'כור אלפורגא
 • 9
  כונת אחסובק מולכי
 • 10
  הללי נפשי בחורה