אדמה חרוכה (1992)

 • 1
  אמן
 • 2
  עשה לה ילד
 • 3
  אלוהיי מדוע בעולם
 • 4
  אמירה
 • 5
  שיר שבת
 • 6
  אנא הלכו
 • 7
  כבר עברו השנים
 • 8
  זרוקי
 • 9
  כמה כמה
 • 10
  ולתוך השקט