אדון עולם – בועז גדקה ומשה ערוסי (2012)

 • 1
  איומתי תעורר
 • 2
  אדון עולם
 • 3
  מחרוזת דעסה- יא איהו
 • 4
  סםרי תמה
 • 5
  בדעת בך
 • 6
  מחרוזת חינה
 • 7
  חוס אלוהי
 • 8
  אסאלך יא תור
 • 9
  אם ננעלו
 • 10
  מי נשקני
 • 11
  שאמי בלאדי