אבוס עיינק (1990)

 • 1
  אב שמעון
 • 2
  שר ממעון קדשך
 • 3
  אבוס עיינק
 • 4
  שכינה בצל כנפי
 • 5
  הלילה
 • 6
  זווג'וני
 • 7
  חביבי חובני
 • 8
  שערי דמעה